4 KHUNTI ST KARIA MUNDA BJP 269185 ANOSH EKKA JKP 176937
5 SINGHBHUM SC LAKSHMAN GILUA BJP 303131 GITA KORA JBSP 215607
10 KODERMA GEN RAVINDRA KUMAR RAY BJP 365410 RAJ KUMAR YADAV CPML 266756

LOKSABHA OTHERS GETTING